Trei deputaţi şi un fost parlamentar, în conflict de interese

Trei deputaţi ai minorităţilor şi un fost deputat PSD sunt acuzaţi că şi-au angajat rudele la birourile parlamentare, intrând astfel în conflict de interese.

Adăugat: 11 Noiembrie 2013
Ultima actualizare:11 Noiembrie 2013

Politica Romaneasca
trimite pe mail

Agenţia Naţională de Integritate solicită Parchetului General cercetarea penală pentru conflict de interese a trei deputaţi reprezentând minorităţile naţionale: Niculae Mircovici, Adrian Miroslav Merka şi Mircea Grosaru, precum şi a fostului deputat PSD Luminiţa Iordache.

Aceştia sunt acuzaţi că şi-au angajat rudele la birourile parlamentare şi au realizat astfel venituri de zeci de mii de lei.

ANI susţine că cei patru deputaţi nu au respectat dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora "Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative".

Potrivit art. 253 (1) din Codul Penal al României, "Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o alta persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă".

Mircovici şi Grosaru şi-au angajat soţiile

Mircovici Niculae (Uniunea Bulgară din Banat - România) a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de deputat, a propus angajarea şi a avizat contractul individual de muncă în baza căruia soţia sa a fost angajată în perioada 5 ianuarie 2009 - 15 iunie 2010 în funcţia de referent în cadrul Biroului Parlamentar deţinut în Circumscripţia electorală nr. 35, Timiş.

De asemenea, Mircovici Niculae a încălcat dispoziţiile art. 253 (1) din Codul Penal al României, întrucât a avizat contractul individual de muncă încheiat de soţia sa cu Camera Deputaţilor, decizie în urma căreia soţia a realizat un venit net în sumă totală de 20.387 lei.

Mircea Grosaru (Asociaţia Italienilor din România) a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese, deoarece în calitate de deputat a propus angajarea şi a avizat contractul individual de muncă prin care soţia sa a fost angajată în perioada 15 decembrie 2008 - 1 februarie 2011 în funcţia de consilier în cadrul Biroului Parlamentar deţinut în Circumscripţia electorală nr. 7, Botoşani, realizând un venit de de 66.745 lei.

Miroslav Merka, acuzat că şi-a angajat părinţii la biroul parlamentar

Adrian Miroslav Merka (Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România) a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese, deoarece, în calitate de deputat, a solicitat angajarea şi a avizat contractele individuale de muncă ale părinţilor săi, prin care aceştia au fost angajaţi în perioada 15 decembrie 2008 - 17 octombrie 2011 în funcţia de şef cabinet în cadrul biroului său parlamentar.

În urma semnării contractelor de muncă respective, mama deputatului a realizat venituri de 28.245 lei, iar tatăl său a realizat venituri de 4.533 lei.

Iorache şi-a angajat fiica ca referent

Luminiţa Iordache (2008-2010, deputat PSD; aprilie 2010-2012, deputat independent) a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese deoarece a avizat contractul individual de muncă al fiicei sale, prin care aceasta a fost angajată în perioada 17 februarie 2009 - 1 martie 2011 în funcţia de referent în cadrul Biroului Parlamentar - Circumscripţia electorală nr. 24, Iaşi, Colegiul uninominal nr. 1, realizând un venit de 19.078 lei.
   Autor:
Luminiţa Apostolescu
Editor:
Luminiţa Apostolescu
Reporter:
Diana Surdu
Adăugat:
11 Noiembrie 2013


Articole pe aceeasi tema


Toate câmpurile sunt obligatorii.

Reafiseaza