Textul "Rezoluțiunii Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918"

Vasile Goldiş dădea glas pentru prima dată Rezoluţiei Unirii, actul care a stat la baza unirii Transilvaniei, Bănatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.

Adăugat: 1 Decembrie 2018
Ultima actualizare:1 Decembrie 2018

Politica Romaneasca
trimite pe mail

"Din încredinţarea şi în numele Marelui Sfat al Naţiunii Române, din Ungaria, Bănat şi Ţara Ungurească, rog Mărita Adunare Naţională să binevoiască a primi şi a enunţa ca ale sale următoarele hotărâri.

I. Adunarea Naţională a tuturor Românilor din Transilvania, Bănat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-Iulia în ziua de 11 Decembrie 1918, decretează unirea acelor români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu România. Adunarea Naţională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre.

II. Adunarea Națională rezervă teritoriilor sus indicate autonomie provizorie până la întrunirea Constituantei aleasă pe baza votului universal.

III. În legătură cu aceasta, ca principii fundamentale la alcătuirea noului Stat Român, Adunarea Națională proclamă următoarele:

1. Deplină libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui, administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său și fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare și la guvernarea țării în proporție cu numărul indivizilor care îl alcătuiesc.
2. Egală îndreptățire și deplină libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din Stat.
3. Înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate tărâmurile vieții publice. Votul obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional, pentru ambele sexe în vârstă de 21 de ani, la reprezentarea în comune, județe ori parlament.
4. Desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire, liberă propagandă a tuturor gândurilor omenești.
5. Reformă agrară radicală. Se va face conscrierea tuturor proprietăților, în special a proprietăților mari. În baza acestei conscrieri, desființând fidei-comisele, în temeiul dreptului de a micșora după trebuință latifundiile, i se va face posibil țăranului să-și creeze o proprietate (arător, pășune, pădure), cel puțin atât cât să o poată munci el și familia lui. Principiul conducător al acestei politici agrare e pe de o parte promovarea nivelării sociale, pe de altă parte potențarea producțiunii.
6. Muncitorimei industriale i se asigură aceleași drepturi și avantagii, care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.

IV. Adunarea Națională dă expresiunee dorinței sale ca congresul de pace de la Paris să înfăptuiască comuniunea națiunilor libere, în așa chip ca dreptatea și libertatea să fie asigurate pentru toate națiunile mari și mici, deopotrivă, iar în viitor să se elimineze războiul ca mijloc pentru regularea raporturilor internaționale".
 Autor:
Radio România Actualităţi
Editor:
Luminița Voinea
Adăugat:
1 Decembrie 2018


Articole pe aceeasi tema


Toate câmpurile sunt obligatorii.

Reafiseaza