Sindicatul SRR a sesizat Avocatul Poporului

Sindicatul reprezentativ al Societăţii Române de Radiodifuziune a cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională cu privirea la eliminarea taxei Radio Tv

Adăugat: 27 Octombrie 2016
Ultima actualizare:27 Octombrie 2016

Politica Romaneasca
trimite pe mail

Sindicatul Liber al Lucrãtorilor din Societatea Românã de Radiodifuziune, sindicat reprezentativ la nivel de unitate – SRR, consideră cã aprobarea de cãtre Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a legii privind scutirea de 102 taxe, aduce atingere autonomiei şi independenţei editoriale a Societãţii Române de Radiodifuziune şi Societãţii Române de Televiziune şi încalcã prevederile constituþionale.

Sindicatul solicită Avocatului Poporului sa sesizeze Curtea Constituţionalã în legătură cu încãlcarea drepturilor constituţionale. În susţinerea acestei solicitări sindicatul a adus o serie de argumente juridice. Sindicatul a arătat că:

" Art. 31 alin. (5) din Constituţie, republicatã, are urmãtorul cuprins: "Serviciile publice de radio si de televiziune sunt autonome. Ele trebuie sa garanteze grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antena. Organizarea acestor servicii si controlul parlamentar asupra activitatii lor se reglementeaza prin lege organică."

De asemenea sindicatul a arătat că potrivit dispoziþiilor art. 1, art. 2 ºi art. 8 din Legea nr. 41/1994, republicatã, Societatea Românã de Radiodifuziune şi Societatea Românã de Televiziune sunt servicii publice autonome de interes naþional, independente editorial, care îşi desfãşoarã activitatea sub controlul Parlamentului, autonomia şi independenţa editorialã ale acestora fiind garantate prin lege şi ocrotite de orice ingerinţe ale autoritãţilor publice, precum şi de influenţele oricãror partide, formaţiuni social-politice, sindicale, organisme comerciale şi economice sau grupuri de presiune.

"De aceea, legiuitorul a prevãzut la art. 40 din Legea nr.41/1994 cã veniturile proprii ale Societãţii Române de Radiodifuziune provin în principal din taxa radio, care a fost instituitã ca o garanţie a autonomiei activitãţii Societãţii Române de Radiodifuziune din toate punctele de vedere, astfel cum a reţinut şi Curtea Constituţionalã ori de câte ori s-a pronunţat cu privire la constituţionalitatea taxei radio-tv.
 

Trecerea finanţãrii la bugetul de stat transformã cele douã servicii publice în societãţi guvernamentale, care îşi pierd astfel cel mai important element care le conferã autonomie şi independenţã, precum şi credibilitatea în exercitarea misiunii publice în beneficiul cetãţenilor.

În pledoaria sa Sindicatul Liber a trecut în revistă o serie de decizii ale Curţii Constituţionale care prevăd că taxa Radio TV, garanteazã dreptul la liberă exprimarea, datoritã posibilitãţii pe care o au cele două societăţi de a se organiza şi de a funcţiona autonom.

"Autonomia acestor servicii determinã informarea corectã a persoanelor asupra problemelor de interes public şi asigurã un cadru organizat pentru exercitarea libertãţii de opinie, libertãţii de a primi şi comunica informaţii ori idei, fãrã amestecul autoritãţilor publice.”, spune CCR în deciziile sale.

"Precizãm cã, în calitate de sindicat reprezentativ la nivel de unitate SRR şi membru al federaţiei Publisind, afiliatã la Blocul Naţional Sindical, reprezentativã la nivel de grup de unitãţi – Societatea Românã de Radiodifuziune şi Societatea Românã de Televiziune, am parcurs, în interiorul Societãţii Române de Radiodifuziune si un demers de strângere de semnãturi contra eliminãrii taxei radio, iar tabelele cu semnãturi vi le anexãm", se mai spune în sesizarea Sindicatului Liber.

"În aceste condiţii, cu respect vã solicitãm sã sesizaţi Curtea Constituţionalã cu privire la legea menþionatã şi în legãturã cu articolele enumerate mai sus."Autor:
Radio România
Editor:
Simona Mihăescu
Adăugat:
27 Octombrie 2016


Articole pe aceeasi tema


Toate câmpurile sunt obligatorii.

Reafiseaza