RETROSPECTIVA evenimentelor Guvernului. Noi reduceri fiscale din 2016

În săptămâna 26- 30 octombrie, Guvernul României a aprobat o serie de măsuri printre care pachetului legislativ privind achiziţiile publice, dar şi noi reduceri de taxe şi impozite începând cu noul an.

Adăugat: 30 Octombrie 2015
Ultima actualizare:30 Octombrie 2015

Politica Romaneasca
Foto: Victor Ponta, premierul României
trimite pe mail

Luni, premierul Victor Ponta s-a întâlnit la sediul Guvernului, cu membrii Coaliției Naționale pentru integrarea refugiaților.

Discuţiile au vizat identificarea unei soluții legislative care să simplifice procedura de acordare a unor documente de identitate, inclusiv un Cod Numeric Personal, ca prim pas pe care refugiaţii trebuie să-l parcurgă pentru a putea fi integraţi ulterior.

De asemenea, vor trebui aplicate modificări ale legislaţiei şi create mecanisme care să permită accesul refugiaţilor la învăţarea limbii române, la accesul gratuit al copiilor, dar şi al unora dintre adulţi, la educaţie, pentru asigurarea unei asistenţe medicale de bază prin eliberarea unui card special de sănătate, accesul pe piaţa muncii, dar şi la diverse forme de formare profesională, accesul la servicii  bancare.

S-a stabilit ca următoarea reuniune a Coaliției naționale pentru integrarea refugiaților să aibă loc pe 16 noiembrie a.c şi s-a hotărât ca până atunci să se desfăşoare activităţi pregătitoare pe cinci grupuri de lucru: soluţii de armonizare legislativă, integrarea socială, integrarea culturală, integrarea locală, necesarul de logistică primară.

Guvernul aprobat noi reduceri a impozitelor şi a TVA

Guvernul a aprobat, marți, prin Ordonanță de Urgență,  o serie de măsuri fiscale în scopul stimulării investițiilor și creării de noi locuri de muncă, printre care devansarea cu un an a reducerii impozitului pentru veniturile din dividende, reducerea TVA pentru livrarea apei potabile și a apei pentru irigații, precum și introducerea unui sistem de impozitare diferențiat pentru microîntreprinderi.

Noile măsuri fiscale se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2016.

Astfel, cota de impozitare va fi redusă de la 16% la 5%,  și se va aplica dividendelor distribuite persoanelor române, fizice și juridice, precum și dividendelor obținute, din România, de persoane nerezidente. 

Măsura are în vedere  creșterea investiţiilor și favorizarea dezvoltării societăților de tip holding, încurajrea păstrării în ţară a capitalului românesc, dinamizarea procesului de repatriere a capitalului românesc, încurajând, totodată, restructurarea societăților comerciale în scopul adaptării lor la exigențele mediului economic și financiar, național și european, aflat în continuă schimbare.

O altă măsură inclusă în Ordonanța de Urgență se referă la impozitarea microîntreprinderilor și vizează două aspecte.

Astfel, se majorează plafonul de încadrare în categoria ”microîntreprindere” de la 65.000 euro la 100.000 euro cifră de afaceri pe an fiscal.

Totodată, se introduce un sistem de cote de impozitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați.

Astfel, firmele fără niciun angajat vor fi impozitate cu 3%, cele care au un singur angajat cu 2%, iar microîntreprinderile care au doi sau mai mulţi angajaţi cu 1%.

Premierul aprecia că în acest mod  se încearcă sprijinirea microintreprinderilor şi se încurajează şi înscrierea acestora  ca şi cotizanţi la fondurile de asigurări sociale.

În opinia sa, deși există 6 milioane de contracte de muncă,  acestea nu sunt suficiente,  trebuie mai multe locuri de muncă fiscalizate, înregistrate, pentru a se asigura pe termen mediu şi lung sustenabilitatea sistemului social.

Ordonanța adoptată de Guvern conține, de asemenea, o serie de prevederi care modifică și completează noul Cod de procedură fiscală.

Una dintre modificări vizează desemnarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală drept autoritate competentă pentru efectuarea schimbului de informații cu statele cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic, măsură menită să contribuie la combaterea evaziunii fiscale.

Noul pachet legislativ privind achiziţiile publice


Premierul Victor Ponta a afirmat că prin aceste legi se doreşte îmbunătăţirea infrastructurii din România, dar şi evitarea unor situaţii precum cea de pe tronsonul Sibiu-Orăştie.

Cele patru legi reglementează, în baza directivei europene - achiziţiile publice clasice, achiziţiile sectoriale, concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii şi remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică .

Acestea sunt patru legi extrem de importante, preciza Victor Ponta, reprezentând  o schimbare legislativă fundamentală. Pachetul de legi a fost trimis  spre dezbatere și aprobare în procedură de urgenţă , urmând ca preşedintele să le promulge.

Premierul a explicat că, începând din 2016 , România va beneficia de un sistem european modern, care va contrivbui la deblocarea problemelor degate de lucrările de infrastructură.

Una dintre modificări are în vedere reducerea costurilor pe termen mediu și lung prin introducerea conceptului „value for money” în criteriile de atribuire, avându-se astfel în vedere   costul întregului ciclu de viață al produsului, serviciului, lucrării achiziționate, ci nu numai “prețul cel mai scăzut“.

Potrivit proiectului de lege, autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziție publică ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

Criteriul „prețul cel mai scăzut” nu va fi utilizat în cazul procedurilor de atribuire privind servicii intelectuale și care prezintă un grad de complexitate ridicat, ci doar criteriul “cel mai bun raport calitate-preț ”.

De asemenea, potrivit proiectului, va fi reglementată posibilitatea ca autoritățile contractante să se consulte în mod transparent și util cu piața în vederea obținerii unui răspuns, cu privire la evoluțiile cu caracter tehnic și financiar din domeniul achiziției publice pentru care se intenționează aplicarea unei proceduri publice competitive și transparente.

Un alt element de noutate constă în posibilitatea ca, în vederea participării la o procedură publică de atribuire, ofertanții să depună inițial un document unic de achiziție european în format electronic (DUAE), urmând ca numai ofertantului clasat pe primul loc să îi fie solicitate documentele care atestă îndeplinirea cerințelor cuprinse în documentele achiziției.

Un alt aspect reglementat de proiectul de lege vizează prevenirea neregulilor și a acțiunilor care pot conduce la conflicte de interese. În acest sens, proiectul redefinește conceptul “conflict de interese“ în sensul extinderii spectrului definit de actuala legislație, care se rezumă la relații de rudenie sau capital.

Summit  Global pentru o Guvernare Deschisă- Mexic

Premierul Victor Ponta a participat timp de două zile în Mexic, la Summit-ul Global pentru o Guvernare Deschisă, răspunzând la invitația adresată de președintele Statelor Unite Mexicane, domnul Enrique Peña Nieto.

El a fost prezent la deschiderea lucrărilor Summit-ului, alături de președintele mexican.

Vizita a avut loc în contextul aniversării a 80 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Mexic .

În cadrul vizitei, a avut loc o întrevedere bilaterală a oficialului român cu președintele Statelor Unite Mexicane, care este în același timp și șeful Executivului mexican.

Cei doi înalți oficiali au  discutat atât despre cooperarea politică și economică, cooperarea în domeniul cultural și al educației, marcarea aniversării a 80 de ani de relații diplomatice, cât și despre perspectivele actualizării Acordului Uniunea Europeană-Mexic.

Programul vizitei  a mai cuprins întâlniri cu Ildefonso Guajardo Villarreal, ministrul economiei al Statelor Unite Mexicane și cu reprezentanți ai Agenției Guvernamentale “Pro MEXICO”. Prmierul Victor Ponta s-a întâlnit, totodată,  și cu conducerea și reprezentanții Consiliului Antreprenorial Mexican pentru Comerț Exterior, Investiții și Tehnologie (COMCE), precum și cu oameni de afaceri mexicani.Autor:
Petruţa Obrejan
Editor:
Simona Mihăescu
Adăugat:
30 Octombrie 2015


Articole pe aceeasi tema


Toate câmpurile sunt obligatorii.

Reafiseaza