Registrul electoral devine operaţional pentru toate tipurile de alegeri

Potrivit unei ordonanţe de urgenţă, listele electorale permanente se întocmesc şi se tipăresc de către primari, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral.

Adăugat: 5 Februarie 2014
Ultima actualizare:5 Februarie 2014

Politica Romaneasca
trimite pe mail

Înregistrarea şi actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot în Registrul electoral se realizează de către persoane autorizate de primari, prevede OUG adoptată miercuri de Guvern, care mai stabileşte că delimitarea secţiilor de votare se comunică anual, până la 1 martie.

Ordonanța adoptată de Guvern se referă la operaţionalizarea Registrului electoral.

Documentul prevede că listele electorale permanente se întocmesc şi se tipăresc de către primari, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral.

În nota de fundamentare a OUG, se prevede astfel abrogarea expresă a dispoziţiilor legale privind utilizarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor ca sursă a listelor electorale permanente.

Registrul electoral

Potrivit textului ordonanţei, Registrul electoral este definit ca un "sistem informatic naţional de înregistrare şi actualizare a datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot şi a informaţiilor privind arondarea acestora la secţiile de votare".

Autoritatea Electorală Permanentă administrează, pe lângă Registrul electoral, şi Registrul secţiilor de votare din ţară, care reprezintă o bază de date centralizată privind delimitarea, numerotarea, sediile şi dotarea secţiilor de votare. Registrul secţiilor de votare este public.

Registrul electoral, pentru toate tipurile de alegeri

Potrivit unui comunicat de presă emis de Autoritatea Electorală Permanentă, Registrul electoral va fi utilizat la toate tipurile de procese electorale, şi nu doar la alegerile parlamentare, cum se prevedea până acum.

Aceeaşi sursă mai precizează că ordonanţa de urgenţă a Guvernului adoptată miercuri nu aduce nicio îngrădire sau restrângere dreptului alegătorilor de a fi înscrişi în listele electorale.

"Toţi cetăţenii cu drept de vot sunt înscrişi în Registrul electoral şi vor figura în listele electorale permanente", se arată în comunicatul AEP.

Listele electorale

Listele se întocmesc într-un exemplar oficial, se semnează de primar şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi se păstrează într-un registru special cu file detaşabile de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

În termen de 10 zile de la tipărirea listelor electorale permanente, primarul este obligat să pună la dispoziţia competitorilor electorali, la cererea şi pe cheltuiala acestora, copii ale listelor electorale permanente.

Primarul este obligat să comunice Autorităţii Electorale Permanente orice modificare în listele electorale.

Îregistrarea și actualizarea datelor

Înregistrarea şi actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în Registrul electoral se realizează, în mod permanent, de către persoane autorizate de primari, prin dispoziţie, cu sprijinul filialelor şi birourilor Autorităţii Electorale Permanente.

Persoanele autorizate de primari, prin dispoziţie, operează direct în Registrul electoral, pe baza documentelor oficiale prezentate de persoana interesată sau comunicate de autorităţi, potrivit atribuţiilor ce le revin conform legii.

Actualizarea datelor de identificare a cetăţenilor români cu drept de vot înscrise în Registrul electoral sau radierea acestora din Registrul electoral se realizează în cel mult 24 de ore de la data luării la cunștință de către primari a cazurilor care impun actualizarea sau radierea, după caz.

Autoritatea Electorală Permanentă actualizează Registrul electoral cu datele și informațiile furnizate, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora.

Nereguli

Vor fi considerate nereguli faptele privind înscrierea, cu bună-ştiinţă, a unui alegător în mai multe liste electorale ale localităţii de domiciliu, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, efectuarea de înregistrări sau radieri în Registrul electoral, cu încălcarea legislaţiei în vigoare, neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor în Registrul electoral sau în listele electorale permanente la termenele stabilite, efectuarea de operaţiuni în Registrul electoral sau în listele electorale permanente de către persoane neautorizate, necomunicarea către Autoritatea Electorală Permanentă a modificărilor operate în lista electorală permanentă, nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor şi oficiilor electorale; nerespectarea hotărârilor Autorităţii Electorale Permanente.

Delimitarea secțiilor de votare

Delimitarea secţiilor de votare din ţară şi stabilirea sediilor acestora se actualizează anual până cel mai târziu la data de 1 martie, de către primari, prin dispoziţie, fără ca acestea să poată depăşi limitele teritoriale ale colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor.

Modificările intervenite până la data de referință se comunică Autorității Electorale Permanente, în formatul stabilit de aceasta, în cel mult 48 de ore de la emiterea dispoziției primarului.

După data de 1 martie a fiecărui an, modificările pot fi efectuate numai cu avizul de conformitate al Autorității Electorale Permanente.

Numerotarea secţiilor de votare se actualizează de către Autoritatea Electorală Permanentă la nivelul fiecărui judeţ, respectiv al municipiului Bucureşti, începând cu localitatea reşedinţă de judeţ şi continuând cu cele din municipii, oraşe şi comune, în ordinea alfabetică a acestora; în municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege.

Până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării, primarii aduc la cunoştinţă publică, cu ajutorul prefecţilor, delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare, precum şi locurile de desfăşurare a votării, în condițiile stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă, prin hotărâre.

Toate aceste prevederi privind secţiile de votare, registrul electoral şi listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru preşedintele României, alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi referendumurilor naţionale şi locale.

Alegerea Președintelui

Prin aceeaşi ordonanţă este modificată şi Legea 370/2004 pentru alegerea preşedintelui României, stabilindu-se că, în cel mult 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, primarii întocmesc şi tipăresc într-un exemplar, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral, listele electorale permanente.

Alegerile pentru Parlamentul European

Pentru alegerile la Parlamentul European, ordonanţa prevede că popunerea de candidatură sau cererea de admitere a candidaturii independente a cetăţeanului unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, trebuie să fie însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere care să precizeze cetăţenia, data şi locul naşterii, ultima adresă în statul membru de origine, adresa de domiciliu sau de reşedinţă din România, că nu mai candidează la alegerile pentru Parlamentul European într-un alt stat membru al Uniunii Europene, că nu a fost decăzut din dreptul de a fi ales în statul membru de origine în baza unei hotărâri judecătoreşti individuale sau a unei decizii administrative, sub condiţia ca aceasta din urmă să facă obiectul unor căi de atac, colectivitatea locală ori circumscripţia din statul al cărui cetăţean este unde a fost înscris ultima dată în lista electorală.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, Guvernul aprobă prin hotărâre, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente, cu avizul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, normele metodologice de implementare, funcţionare, administrare şi securitate a Registrului electoral şi a Registrului secţiilor de votare, inclusiv procedurile, sarcinile care revin autorităților publice şi termenele de actualizare a Registrului electoral și a Registrului Secțiilor de votare, precum și sancțiunile pentru nerespectarea acestora.

Tot în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, primarii efectuează, prin dispoziţie, prima delimitare a secţiilor de votare din ţară şi stabilesc sediile acestora.

În termen de 30 de zile de la data expirării termenului, Autoritatea Electorală Permanentă stabilește prin hotărâre prima numerotare a secţiilor de votare.

Fondurile privind materialele necesare pentru tipărirea listelor electorale permanente și a copiilor de pe listele electorale permanente se asigură din bugetul de stat.Autor:
Luminiţa Apostolescu
Editor:
Luminița Apostolescu
Adăugat:
5 Februarie 2014


Articole pe aceeasi tema


Toate câmpurile sunt obligatorii.

Reafiseaza