Coplata a intrat în vigoare

De luni a intrat în vigoare coplata la internările în spitale. Pacienţii vor plăti între 5 şi 10 lei, o singură dată la externare, indiferent de perioada spitalizării.

Coplata pentru serviciile medicale intră în vigoare de luni, odată cu aplicarea contractului-cadru privind sistemul de asigurări sociale de sănătate şi publicarea normelor de aplicare în Monitorul Oficial.

Sunt exceptate de la coplată bolnavii cronici incluşi în programele naţionale şi care au nevoie de mai multe internări pe an, copiii şi tinerii până în 18 ani, gravidele, lehuzele, pensionarii cu pensii sub 740 de lei, persoanele cu handicap.

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu susţine că sistemul de coplată în sănătate va împiedica fraudele din sistem.

"Coplata se va percepe de fiecare spital pe baza aprobării Consiliului de Administraţie al unităţii, între aceste limite'', a explicat ministrul Sănătăţii.

►Cazuri exceptate de la coplată, şi anume bolnavii cronici incluşi în programele naţionale şi care au nevoie de mai multe internări pe an, copiii până în 18 ani, gravidele, lehuzele, pensionarii cu pensii sub 740 de lei, persoanele cu handicap.

► De asemenea, nu achită coplata cazurile considerate de urgenţă, urmând ca în această situaţie să fie făcute o serie de protocoale noi pentru ''internarea de urgenţă''.

►Coplata va fi încasată pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, în secţiile sau compartimentele cu paturi din unităţile sanitare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

►Serviciile medicale spitaliceşti, acordate în regim de spitalizare continuă, pentru care se încasează coplata sunt cele prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază şi în pachetul de servicii ce se acordă persoanelor care se asigură facultativ.

►Excepţie fac serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile sau compartimentele de îngrijiri paliative, internările obligatorii pentru bolnavii psihic şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum şi serviciile acordate pacienţilor care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată (ani) şi pentru serviciile acordate pacientilor pentru care criteriul de internare este urgenţa.

►Categoriile de asiguraţi scutite de coplată fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi, după caz, declaraţie pe proprie răspundere că îndeplinesc şi condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, se mai stipulează în document.


www.PoliticaRomaneasca.ro
Adaugat: 1 Aprilie 2013
Vizualizari: 0
TiparesteTipareste