ABC-ul votării

La 9 decembrie, românii îşi aleg senatorii şi deputaţii. politicaromaneasca.ro vă prezintă un ghid al alegătorului.

Adăugat: 8 Noiembrie 2012
Ultima actualizare:8 Noiembrie 2012

Politica Romaneasca
trimite pe mail

Românii îşi aleg senatorii şi deputaţii în  data de 9 decembrie 2012.  Votarea începe la ora 7,00 şi are loc până la ora 21,00.

Au drept de vot cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, dacă aceasta a fost împlinită până în ziua alegerilor inclusiv.

Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Cum se aleg deputaţii şi senatorii?

Deputaţii şi senatorii sunt aleşi în colegii uninominale potrivit principiului reprezentării proporţionale.

Guvernul a delimitat prin hotărâre 315 colegii pentru Camera Deputaţilor şi 137 pentru Senat.

Cum se exercită dreptul de vot?


Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi la un singur vot pentru alegerea Senatului.

Fiecare alegător îşi exprimă votul personal.

Exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă.

Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret.

Orice control asupra modului în care votează un alegător este interzis.

Participarea cetăţenilor la alegeri se face pe baza liberului consimţământ al acestora.

Nimeni nu are dreptul de a exercita presiuni asupra unui alegător pentru a-l determina pe acesta să participe sau să nu participe la alegeri.

Unde se poate vota?

Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul.

Alegătorii care fac dovada, pe baza actului de identitate, că domiciliază în zona arondată secţiei de votare respective şi au fost omişi din copia de pe lista electorală permanentă vor fi înscrişi în lista electorală suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare.

Cine votează la secţia de votare din străinătate?

Cetăţenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, îşi exercită dreptul de vot la una dintre secţiile de votare din acea ţară în care îşi au domiciliul sau reşedinţa.

Cine votează cu urna specială?

Alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate care solicită deplasarea urnei speciale trebuie să facă dovada că domiciliază pe raza secţiei de votare respective.

Aceştia trebuie să facă o cerere scrisă în acest sens şi să anexeze copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că sunt netransportabili.

Trebuie să se asigure secretul votului.

Persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care sunt în executarea unei condamnări, dar nu şi-au pierdut drepturile electorale votează prin intermediul urnei speciale cu condiţia să domicilieze în unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află locul de detenţie.

Solicitarea de trimitere a urnei speciale se scrie personal de către solicitant şi se depune prin intermediul aparţinătorilor acestuia la secţia de votare unde persoana lipsită de libertate este arondată conform domiciliului.

Care sunt documentele în baza cărora se exercită dreptul la vot?

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară:

►Cartea de identitate

►Cartea de identitate provizorie

►Buletinul de identitate.

În cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate:

►paşaportul simplu cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate

În cazul cetăţenilor cu reşedinţa în străinătate
:

►paşaportul simplu sau, în cazul statelor membre ale Uniunii Europene, şi cartea de identitate, însoţite de orice alt document emis de autorităţile străine care dovedeşte reşedinţa în străinătate;

În cazul membrilor reprezentanţelor diplomatice
:

► paşaportul diplomatic sau de serviciu;

În cazul elevilor din şcolile militare:

►carnetul de serviciu militar.
 Autor:
Luminiţa Apostolescu
Editor:
Luminiţa Apostolescu
Adăugat:
8 Noiembrie 2012


Articole pe aceeasi tema


Toate câmpurile sunt obligatorii.

Reafiseaza